עץ המהגוני

העץ המהגוני הוא עץ קשה שגונו חום אדמדם. עץ זה משמש חומר גלם לתעשיות רהיטים ולגיטרות חשמליות.

עצי המהגוני התגלו לאנשי המערב במאה ה-16 הם ישתמשו בעצי המהגוני כדי לתקן את ספינותיהם.

עץ המהגוני מגיע לגובה רב, העלים שלו גדולים ופרחיו קטנים. רוב עצי המהגוני הגדלים באמריקה התיכונה נכרתו במאה ה-19.

.עצי המהגוני גדולים, קשים וכבדים. עצי המהגוני מגיעים ממשפחת האזדרכתיים

.מגישות: אריאל כהן ועדי נבון

כיתה: ו'1

Comment Stream

2 years ago
0

מגישות: אריאל כהן ועדי נבון