Pohádka o velké řepě

Žili byli dědek a babka. Jednoho dne dědek zasadil těleso, které mu po čase vyrostlo a bylo veliké, převeliké. Snažil se to vytáhnout. Tahal, tahal, ale nevytáhl, protože jeho tažná síla byla menší než váha řepy. Přivolal si tedy na pomoc bábu, aby zvětšil svou sílu. Bába se chytla dědka, dědek řepy a táhli, táhli, ale nevytáhli, protože jejich tažná síla nebyla dostatečně velká. Babka na pomoc přivolala vnučku. Vnučka se chytla babky, babka dědka, dědek řepy a táhli, táhli, ale nevytáhli, protože jejich tažná síla nebyla pořád dostatečně velká.Vnučka zavolala na pomoc pejska. Pejsek se chytil vnučky, vnučka babky, babka dědka, dědek řepy a táhli, táhli, ale nevytáhli, protože jejich tažná síla  nebyla dostatečně velká. Pejsek zavolal na pomoc kočičku. Kočička se chytla pejska, pejsek vnučky, vnučka babky, babka dědka, dědek řepy a táhli, táhli, ale pořád nevytáhli. Kočka tedy zavolala myš. Myš se chytla kočky, kočka pejska, pejsek vnučky, vnučka babky, babka dědka, dědek řepy a táhli, táhli a najednou těleso udělalo „RUP“ a bylo venku. Všichni se svalili na jednu hromadu, protože na ně působila odstředivá a gravitační síla