Högkulturerna
               2500 f.kr - 500 f.kr  

Högkulturerna är egentligen en flodkultur. Det menas att när man började bosätta sig vid floderna, så kunde man avvända vattnet att vattna åkrarna med. Då började man sparade tid, istället för att transportera vatten till åkrarna.
Då fick de lite mer fritid och annat att tänka på, som skriftkulturerna, kulturer och konst.

De första högkulturerna började i Egypten (Nilen) och Mesopotamien (Eufrat och Tigris). Under senare tid så kom det även till Indien, Kina, Grekland.

Under nästan 2000 år var Mesopotamien det landet med mest högtstående kulturer och starkast inflytande. De hade också väldigt bördig jord, så de fick bra skördar. Så det gav en stor fördel. Mesopotamien var också det första landet som utvecklade skriftspråket (kilskriften). Kilskrift är att man ristar in bilder/föremål på en ler bit, som man sen bränner så att den går sönder. Man kunde sen skicka iväg den till den personen som skulle ha den. Det var som att skriva brev för dem. Ett känt "brev" är Rosettastenen som skapades 27 mars 196 f.kr, den skapades för att hylla. kungen Ptolemaios V Epifanes.  

         Kilskrifter              Rosettastenen


Egyptens högkultur uppstod ungefär samtidigt som Mesopotamiens (3000 f.kr).
Den Egyptiska högkulturen varade mycket längre än Mesopotamiens, men den var inte lika mäktig som Mesopotamiens.

              

Den religösa konsten kommer runt ifrån 3000 år f.kr. Konstverken är väldigt religösa, därför avbildade ofta Gudar,gudinnor,faraonerna eller kungar. Många av bilderna var en bild om hur samhället såg ut. För Egypten var/är väldigt religiöst av sig och det återspeglade sig ofta i bilderna.

En sak som var vanligt var att skulpturerna hade guld på/i sig, för det ansågs vara mäktigt. Annars var dem rätt neutrala med beige,brunt,vitt,svart,rött eller blått.

Om man kollar hur de står, så de som har två fötter är levande och de som är "tillsammans" om fötterna är ofta döda.  Frågor. Vad är en flodkultur?
         
          Varför började flodkulturerna?