Stúpa záujem turistov o Slovensko?

Slovensko - krajina v srdci Európy

Možno si mnohí z vás myslia, že Slovensko je nezaujímavá krajina, ktorá svojim návštevníkom nemá čo ponúknuť. Veľakrát je počuť, že je to najmä z dôvodu nekvalitného a neprofesionálneho poskytnutia služieb. Opak je však pravdou. Slovensko sa stalo turisticky vyhľadávanou a atraktívnou krajinou a stále sa viac sa dostáva do povedomia ľudí na celom svete.

Každý rok sa zamestnanci cestovného ruchu snažia vymyslieť taký program, ktorý by zaujal široké spektrum verejnosti, Slovákov nabádal znovu objaviť čaro svojej rodnej hrudy a hlavne prilákať zahraničných turistov. Stále rozvinutejší cestovný ruch je takisto dôležitý z ekonomického hľadiska, znižuje percento nezamestnanosti a zvyšuje ekonomický rast. Pre Slovákov je potešením nielen stále sa zvyšujúci počet návštevníkov, ale aj s ním spojená zvyšujúca sa suma peňazí, ktorú turisti na Slovensku utratia.

Slovensko sa prezentuje na veľtrhoch v celej republike, vyrába prospekty, propaguje internetové stránky a takto sa snaží osloviť čo možno najväčší počet potenciálnych návštevníkov.

Slovensko je najviac vyhľadávané turistami z Českej republiky. Ani ostatné susedné krajiny sa však nedajú zahanbiť. Po prvom Česku nasleduje Poľsko, Nemecko, Maďarsko, Rakúsko, Ukrajina a zvýšil sa tiež počet obyvateľov Ruskej federácie.

Turisticky najvyhľadávanejšou lokalitou sa stal Bratislavský kraj a záujem zahraničných turistov najviac stúpol v Banskej Bystrici. Bratislavu minulý rok navštívilo 947 730 turistov, čo predstavuje nárast o 15,1%, pričom návštevníci Bratislavy predstavovali 23,4% celkovej návštevnosti Slovenska. V roku 2013 sa zvýšil takisto počet zahraničných turistov v našom hlavnom meste o 2,3% a v súčasnosti predstavuje celkovo 38,8%. Počet prenocovaných návštevníkov predstavuje 16,7%, ktorý takisto stúpol o 0,9%. Podľa štatistík bolo v Bratislave ubytovaných takmer 300 000 slovenských návštevníkov a priemerne strávili v Bratislave 3 noci. V roku 2013 Bratislavu navštívilo 647 760  zahraničných turistov a priemerne strávili v Bratislave 1,66 noci. Bližšie údaje si môžete všimnúť dole v tabuľke. Prekvapujúci je možno fakt, že aj keď Česi na Slovensku tvoria najväčšiu skupinu zahraničných turistov, počet prenocovaní v našom hlavnom meste v ich prípade klesol až o 3,85%. (zdroj tabuľky - Štatistický úrad Slovenskej republiky).

V roku 2013 Bratislavská organizácia cestovného ruchu uskutočnila dotazník prieskumu zahraničných turistov (realizované v októbri - decembri Ekonomickou univerzitou v Bratislave). Do prieskumu boli zahrnutí návštevníci, ktorí prišli len na jeden deň, návštevníci, ktorí prišli navštíviť rodinu a tiež hostia ubytovaní v ubytovacích zariadeniach. Výsledky ukázali, že až 98,5% respondentov je spokojných s návštevou Bratislavy a 85,5% uviedlo, že by sa do Bratislavy radi vrátili.

Top destináciou v Trnavskom kraji sa stali piešťanské kúpele, ktoré sú jednými z najvyhľadávanejších európskych kúpeľov.

Turisti najčastejšie navštevujú Slovensko v lete (86% návštevníkov), 90% z nich predstavuje turistov mladších vekových kategórií. Počet turistov starších ako 50 rokov výrazne narastá na jeseň a na jar, keďže ceny sú mimo sezóny nižšie a ubytovacie zariadenie menej plné.

Mesto Košice na východnom Slovensku sa v minulom roku pýšilo titulom "Európske hlavné mesto kultúry" spolu s francúzskym Marseille. Tento titul priniesol Košiciam nielen príspevky z eurofondov, ale aj spestrenie kultúrneho života nielen pre občanov Košíc. Z dotácií sa obnovil Amfiteáter alebo tiež Mestský park. Titul ďalej putoval do lotyšskej Rigy a švédskej Umei. Košický primátor a obyvatelia Košíc veria, že tento rok intenzívneho rozvoja cestovného ruchu sa "neskončil" a v napredovaní chcú pokračovať aj naďalej.

V roku 2012 sa počet turistov, ktorí zavítali do Košíc znížil o 2,2%. Naopak v roku 2013 sa zvýšil až o 20%, pravdepodobne to súvisí s minuloročným košickým titulom EHMK. Podľa minuloročných štatistík Košice navštívilo okolo 220 000 turistov a najväčší nárast turistov Košičania zaznamenali z Rakúska.

Stále veľmi obľúbeným a najznámejším pohorím zostávajú Vysoké Tatry na severe Slovenskej republiky. Najviac vyhľadávané sú v období zimy, keďže disponujú viacerými lyžiarskymi strediskami. Priváty, hotely a súkromné ubytovanie bývajú plné aj počas osláv Silvestra a Nového roku. Tatry turistov lákajú nádhernými prírodnými scenériami, tradičnými ľudovými dedinkami pod Tatrami, salašmi, aquaparkami a jaskyňami.

Cestovný ruch v Tatrách udržujú domáci turisti, hneď za nimi nasledujú Česi a po nich Poliaci. Prekvapivý môže byť fakt, že na treťom mieste v rebríčku zahraničných návštevníkov sa umiestnili Ukrajinci, ktorí postúpili z minuloročného šiesteho miesta. Podľa údajov tatranskej Oblastnej organizácie Tatry v minulom roku navštívilo takmer 518 000 turistov. Oproti roku 2012 percento návštevnosti celkovo stúplo o 11,46%.

Prvé mesiace v roku 2014 priniesli tatranským ubytovacím zariadeniam úspechy v podobe vysokého počtu ubytovaných klientov aj napriek neštandardne teplej zime.

(grafy pod textom zobrazujú počty domácich a zahraničných hostí v Tatrách)

Slováci si turistov získali tiež splavovaním riek na pltiach. Na plti turistov sprevádzajú dvaja pltníci oblečení v dobovom oblečení, ktorí im vyrozprávajú históriu pltníctva na Slovensku a pridajú zábavné historky. Splavovanie väčšinou prebieha na väčších riekach ako je Váh alebo Orava. V prípade rieky Oravy sa turisti plavia pod najkrajším hradom na Slovensku - Oravským hradom.

Ubytovacie zariadenia v roku 2013 v Žilinskom kraji ubytovali 819 016 turistov. Žilinský kraj je hneď po Bratislavskom kraji najnavštevovanejším krajom na Slovensku. Na Oravu v lete pricestovalo až 35% zahraničných turistov. Počet turistov sa teda zvýšil o 8,2%. Najvyšší podiel turistov zastávali Česi a Poliaci. Počet prenocovaných turistov vzrástol o 5,6%. Počet nocí, ktoré tu turisti strávia však stále klesá, z predminuloročných 3 nocí sa stali 2,9 noci.

Na Slovensku sú aj miesta, kam sa vyberie dovolenkovať stále menej turistov. Je to napríklad Nitriansky kraj, ktorý sa ocitol na chvoste rebríčka našich krajov v počte návštevníkov. V roku 2012 ho dokonca navštívilo o 1,2 % turistov menej ako v roku 2011. Za prvý polrok v roku 2013 Nitriansky kraj navštívilo 103 000 turistov.

Nie všetci turisti sú však so Slovenskom a "vyspelosťou" jeho cestovného ruchu spokojní. Turisti zo západu tvrdia, že úroveň vybavenia reštauračných zariadení je na pokraji totálneho zúfalstva. Problém vidia najmä v jedálnom lístku s obmedzenou možnosťou výberu.

Ďalším problémom, na ktorý si zahraniční turisti čoraz viac sťažujú je neznalosť cudzieho jazyka. V rozvoji cestovného ruchu na Slovensku teda stále stojí "jazyková bariéra". Keďže sa nevieme dohovoriť v cudzom jazyku, záujem o Slovensko pochopiteľne klesá.

Spokojne môžeme konštatovať, že turistov na Slovensku neustále pribúda. Slovensko v priebehu roka 2013 ubytovalo 4 048 505 návštevníkov, čo je o 6,78% viac oproti minulému roku. Zahraniční turisti predstavovali približne 41,24% z celkového počtu návštevníkov a tento počet sa zvýšil o 1,3% oproti minulému roku. Priemerná dĺžka pobytu sa však neustále znižuje a oproti minulému roka klesla o 0,1%.

Comment Stream