Ümberpööratud klassiruum

Kaasaegne tehnoloogia on toonud haridusmaastikule uue trendi – ümberpööratud klassiruum. Sellises klassiruumis vaatavad õpilased tunni- või loengumaterjale ning erinevaid lisamaterjale kodus, need on tavaliselt õpetaja poolt ette valmistatud ja veebi üles laetud. Reaalne klassiruumis veedetud aeg jääb aga õpilastel ja õpetajal laste tekkinud küsimustele vastamiseks, kodutööga tegelemiseks ning muudeks ülesanneteks, mis aitavad õpilastel oma õpitud teadmisi rakendada.

Näiteks võib olla nii:

ÜMBERPÖÖRATUD KLASSIRUUMI OMAPÄRA

Huvitav on Tallinna Reaalkooli õpetajate esitlus ümberpööratud klassiruumist.  Seda võiks uurida ja arutada. Saab ka hea praktilise näite ümberpööratud klassiruumist 4. klassi tundides.

* Õpilased on aktiivselt kaasatud õppeprotsessi

* Õppematerjalid on õpilastele vabalt kättesaadavad  arvutist ja nutiseadmest.

* Vabaneb aeg selleks, et arutleda ja teha koostööd koolitunnis.

* Kontent - see on resurss.

* Õpetaja = fasilitaator (ing. "facilitator") = rühmatöö juhendaja, rühmajuht; abistaja

---------------------------------------------------------------------------------

10 põhjust, kuidas ümberpööratud klassiruum saab muuta haridust.

10 Reasons Flipped Classrooms Could Change Education - http://www.edtechmagazine.com/k12/article/2015/03/...

Comment Stream