Mokomės dirbti poromis

Kaip dirbti poromis:

1. Apmąstykite tikslą.

Reikės atlikti užduotį ir jos rezultatus pristatyti klasės draugams.

2. Aptarkite, kaip dirbsite.

Pirmiausia kiekvienas  atidžiai perskaitykite užduotį. Tada aptarkite, ar vienodai ją supratote. Aptarkite savo veiklos kryptį. Kartu numatykite, kur, kaip ir kokios informacijos ieškosite.Susiplanuokite laiką užduočiai atlikti. Aptarkite, kaip pristatysite gautus rezultatus.

3.Kryptingai veikite.

Pagal numatytą planą suraskite informaciją (kiekvienas atskirai arba kartu).

Abu būkite atsakingi už atliekamą užduotį.Atlikdami užduotį, padėkite vienas kitam, paskatinkite, padrąsinkite vienas kitą, siūlykite patys ir išklausykite draugą.

3.Kryptingai veikite.

Pagal numatytą planą suraskite informaciją (kiekvienas atskirai arba kartu). Abu būkite atsakingi už atliekamą užduotį. Atlikdami užduotį, padėkite vienas kitam, paskatinkite, padrąsinkite vienas kitą, siūlykite patys ir išklausykite draugą.

Priėmę bendrus sprendimus: atrinkite informaciją, susisteminkite, apipavidalinkite darbą, kad būtų įdomu, naudinga, aišku.

Jeigu nuomonės nesutampa, galite ginčytis (svarbu, kad ginčas neperaugtų į pyktį). Pagrįskite savo nuomonę, stenkitės suprasti vienas kitą ir susitarti.

Atliktą darbą pristatykite klasės draugams ir pasidžiaukite juo.

Apmąstykite ir įvertinkite savo veiklą bei jos rezultatus.

  • Ar pavyko atlikti užduotį iki galo?
  • Ką naujo sužinojote ją atlikdami?
  • Kuo naudinga dirbti poromis?
  • Kokios jūsų asmeninės savybės padėjo(trukdė) dirbti dviese?
  • Ką reikėtų tobulinti ir daryti kitaip?
Šaltinis:
1. Viktorija Sičiūnienė,  Angelė Bieliauskaitė, Lina Butkevičienė, Rasa Butkevičienė, Sigita Žuklijienė, Zita Šestilienė, Violeta Zajankauskienė, Jūratė Ivanauskienė, Matematika 7, vadovėlis, 2dalis, Šviesa, 2010.
2. www.google.lt,vaizdai