הורדוס

נתנאל כהן  

הורדוס חי בשנת  4 לפנ"ס עד 74 לפנ"ס אביו של הורדוס היה אנטיפטרוס   הורדוס היה ממשפחת אנטיפס  

.הרומאים בחרו בהורדוס בגלל כיוון שהיה מקורב להם והיה נאמן להם

מרים החשמונאית הייתה אשתו והוא התחתן אייתה כדי לאחד את בית החשמונאי אם בית אנטיפס לבסוף בגלל שהתברר שבגדה בו  הוציאו אותה להורג בפקודתו  

הורדוס זכה לתמיכה רומית מלאה, בהיותו חולש על טריטוריה מאוד חשובה, אשר כללה מספר דרכי מסחר ראשיות. ממלכת יהודה היוותה מעין תחנה מרכזית עבור סחר הבשמים שהגיע מתימן, דרך חצי האי ערב, לעבר המזרח התיכון. ובנוסף, היו אלה החלקים הפוריים ביותר, מבחינה חקלאית, במזרח התיכון. שטחים שהיו מפורסמים בשמן הזית שלהם (ששימש כמקור העיקרי למאור, ולא רק למאכל), בדקלים שבהם (הממתיק העולמי לפני ימי הסוכר), וביינותיהם.

 מסקנה    הורדוס מלך בחצי מארץ ישראל זה מעיד על מנהיגות ועוצמה בהורדוס ועל היותו מנהיג דגול

בית המקדש: הורדוס בנה אותו כדי להתחנף ליהודים וכדי לקבל ההרצה מהם וגם שם בכניסה פסל נשר מזהב

קיסריה: הורדוס בנה את קריסרה כדי שיהיה סחר בגודל מורחב ואם העולם וגם כדי להתחנף וקרה על שם העיר אוגוסטוס

חז"ל אמרו מי שלא ראה בניין הורדוס לא ראה בניין נאה מימיו

לפי השיר הורדוס היה רשע  אבל גם עזר לאזרחים בשגשוגת הישראלית

Comment Stream