Částice-shrnutí

Ahojky,shrunu vám tu co jsme se učili ve Fyzice o částicích.

Atomy mají jádro a obal. V obalu se nacházejí elektrony a v jádře jsou protony a neutrony mají záporný náboj.

Elektrony mají záporný náboj.

Protony mají kladný náboj.

Neutrony mají neutrální náboj.

Molekuly mají 2 a více částic

Částice se pohybují

Difúze je promísení látek díky mezerám

Brownův pohyb je pohyb  částic

Prvek je složen z atomů např . O2=kyslík, H2s4=kyselina sírová.

Sloučenina je složena  z atomů různých prvků např. H2o=voda, CO2=oxid uhličitý.

Lonty mají záporný iont,kladný iont.

Síly mezi částicemi

Pomáhají nám při natírání zdi,odstraňování částic praním,psaní na papír nebo tabuli

Škodí nám přitahování špíny na triko,kalhoty,atd.....,vsáknutí do zdi,zalepené ruce (od lepidla).

Na videu je pokus. O vzlínání.