Zvuk

 • Svět je plný zvuků, ale nějaké jsou nám příjemné (např. hudba) a některé jsou ním nepříjemné (např. zbíječka na ulici nebo start letadla)
 • Abychom zvuk slyšeli, musí existovat:
 1. zdroj zvuku (hlas, reproduktor nebo struna hudebního nástroje)
 2. prostředí, kterým se zvuk šíří (nejčastěji vzduchu, ale i tekutiny a pevné látky)
 3. přijímač zvuku (ucho nebo mikrofon)
 • Zdrojem zvuku může být libovolné chvějící se nebo kmitající těleso
 • zvuk se ze zdroje šíří všemi směry formou zhušťování a zřeďování molekul vzduchu a tvoří zvukové vlny
 • Lidský hlas vzniká zvuk vzniká pomocí hlasivek
 • V hrtanu kmitají, se napínají a rozpínají hlasivky, mezi nimiž je úzká hlasová štěrbina
 • Vzduchem z plic se hlasivky rozkmitají a vzniká pravidelné kolísání zvuku
 • Dělení podle kmitání zdroje:
 1. Hluk - vzniká při nepravidelném chvění zdroje (např. skřípot, vrzání,...)
 2. Tón - vzniká při pravidelném chvění zdroje (hudba)
 • Dělení podle frekvence
 1. infrazvuk: 0-16 Hz
 2. zvuk: 16 - 20 000 kHz
 3. ultrazvuk: více než 20 000 kHz
 • Člověk vnímá rozsah frekvencí
  16 Hz – 20 kHz
 • Hlasitost: práh bolesti je 130 dB a práh slyšitelnosti je 0 dB
 • šepot=10 dB, pouliční hluk při silném provozu=50 dB, sbíječka nebo velmi silná hudba=90 dB, startující letadlo=130 dB, 9.B=110 dB 
 • Aby jsme si nepoškodily sluch (uši) musíme se před hlukem chránit a to pomocí špuntů do uší a protihlukových helm
 • dobrý zvukový izolant jsou také stromy a keře, trojska nebo protihlukové stěny

Comment Stream