De store ekspedisjonene

Dipity-prosjekt 7b 2014

Hovedproblemstilling:
Hvordan endret de store oppdagelsesreisene fra 1200-1600-tallet verden?

Øvrige problemstillinger:
1) Hvilke oppdagelsesreiser gjorde europeere fra ca. 1200 til ca. 1600 v.t.?
2) Hva kjennetegnet kulturene europeerne møtte? Hvordan levde de?
3) Hvilke konsekvenser fikk oppdagelsesreisene for de forskjellige kulturene og for europeerne?

Gruppene velger én av følgende ekspedisjonsreisende:
Marco Polo, Vasco da Gama, Cristopher Columbus, Ferdinand de Magellan. Dere velger i dette skjemaet.

Gruppen skal fordele arbeidet slik at alle bidrar, og at alle skriver inn på dipity-tidslinjen. Gruppene skal fortsette på samme dipity-tidslinje som ble startet om renessansekunstnere.

Krav til tidslinjen:
Tidslinjen skal ha en kort biografi om ekspedisjonslederen og en beskrivelse av hans reise(r). Problemstillingene over skal besvares. Vanskelige og nye begreper skal forklares i egne bokser på tidslinjen. Bilder og kart som viser oppdagerne og reisene skal settes inn, gjerne også med linker til ytterligere informasjon. NB: husk alltid kildehenvisning! Bruk mest mulig egne ord i biografier, forklaringer og beskrivelser, men ha gjerne med noen få sitater.

Kildebruk:
Dere bør først og fremst bruke Globus 7 Samfunnsfag. Dernest velger dere å låne bøker på biblioteket. Først når dere brukt disse, kan dere velge å fylle ut ytterligere informasjon basert på kilder fra nettet. Dere kan bruke mobilen til å ta bilder fra bøkene og bruke disse som illustrasjoner på tidslinjen, men husk kildehenvisning!

Bonusproblemstilling:
Hva er "galt" med verdenskartet på denne websiden? Hvor gammelt er det sannsynlig at dette kartet er? Begrunn svaret. Hvem laget kartet? (Hva må du gjøre for å finne ut av dét?)

Her er flere spørsmål og nøkkelord dere kan vurdere:

Utfordringer på sjøreisene, for eksempel: skjørbuk, kartverk, vindretninger, havstrømmer, vær, bølger, landsettinger underveis, navigasjon (hvordan visste de hvor de skulle seile?)

Før reisene: finansiering, overbevise de som styrte i avreiselandet.
Hvorfor reiste de? Hva var formålet? Hva ble resultatet?
Hva slags båter brukte de? Hvordan så de ut? Hvordan ble de bygget?

Comment Stream