Elliott & Associates Fraud Attorney Review: Cook County Biedt Tijdelijke Fiscale Stimulans Uitbreiding

Oorspronkelijke stimulansen

Cook County biedt verschillende fiscale stimulansen aan bezitseigenaars kwalificatie. Zijn de klasse 6b en klasse 8 stimulans die beschikbaar zijn voor de kwalificatie van de eigenaren van de commerciële en industriële eigendom door sectie 74-63 van de Cook County Code onder deze prikkels. Deze stimulansen zijn genereus en belastingen verlagen door 60% voor 10 jaar, met een fase van van belastingen in jaren 11 en 12.

De prikkels zijn beschikbaar voor nieuw gebouwde, aanzienlijk gerehabiliteerd eigenschap, toevoegingen aan bestaande gebouwen of opnieuw bezette leegstaande gebouwen (hierna aangeduid als "verlaten eigendom" in de wet. Voor commerciële eigenschappen vereist klasse 8 ook dat de eigenschap in een geplaagde areasGebied1 worden gevestigd. Klasse 6b omvat niet de eis van de plaag. Klasse 6b zowel klasse 8-fiscale stimulansen hebben vernieuwing bepalingen die eigenaren de kans naar bestand geven dat de prikkels verlengd indien een verlengingsaanvraag tijdig wordt ingediend tijdens de 10de, 11de en 12de jaar van de prikkel.

Tijdelijke uitbreiding

Onlangs, de Cook County Board uitgebreid deze prikkels, maar voor een beperkte tijd.Onder een nieuwe verordening, zal noodgevallen belastingvermindering beschikbaarvoor klasseneigenschappen 6b industriële of commerciële eigenschappen van deklasse 8 worden tot 30 November 2018. Na dit tijdstip worden de extensies ingesteldtot zonsondergang. De Cook County Board heeft ingesteld de "TEERM programma" oftijdelijke nood economische herstel wijziging programma voor zowel industriële encommerciële eigenschappen die vrijgekomen zijn en de 'SER programma' of duurzameEmergency Relief Program voor industriële panden. In tegenstelling tot de klasse 6ben klasse 8-fiscale stimulansen komen de programma's TEERM en SER fiscale prikkelsniet in aanmerking voor vernieuwing tijdens de 10de, 11de en 12de jaar van deprikkel.

De nieuwe wet ontspant de vacature eis voor zowel industriële en commerciëleeigenschappen. De nieuwe wet staat ook industriële bedrijven die hebben gewerkt indezelfde locatie voor 10 jaar of meer en economische tegenspoed om te verkrijgenvan een klasse 6b fiscale stimulans kunnen aantonen. Ten gevolge van dezewijzigingen, zal meer eigenschappen in aanmerking komen voor deze prikkels.

EERM - Vacant eigendom (zowel commerciële en industriële eigendom)

Onder TEERM als eigenschap vrij voor zo weinig zoals één jaar is, de eigenschap kan worden opgevat als "verlaten eigendom" zelfs als het niet wordt verkocht en de prikkel toepassen kan als de bestaande eigenaar een kwalificatie huurder vindt. Door de jaren heen, is de definitie van verlaten eigenschap meerdere keren uitgebreid. De meest recente wijzigingen blijven de uitbreiding meer belastingbetalers de gelegenheid om zich te kwalificeren voor de stimulans.

Onder de nieuwe regels omvat "verlaten eigenschap":

  • • Eigenschap die niet is verkocht, maar heeft geweest vacant gedurende ten minste 12 maanden als er een vinden van bijzondere omstandigheden is.

SER eisen zoals uiteengezet in de verordening zijn:

  • Een industriële onderneming moet hebben bezet de eigenschap gedurende ten minste 10 jaar;
  • De industriële onderneming moet bewijzen dat de fiscale stimulans is noodzakelijk voor het bedrijf op "operaties blijven op de huidige locatie en haar personeel houden" en zonder de stimulans, het bedrijf zou "niet economisch levensvatbaar zijn waardoor de eigenschap in dreigend steeds vacante en ongebruikte";
  • De aanvrager moet niet ontvangen elke andere fiscale prikkels voor de eigenschap;
  • De gemeente en de County Board moeten vinden bijzondere omstandigheden bestaan en dat deeigenschap is gekwalificeerd voor het SER-programma;
  • Aanvrager en/of werkgever (s) moeten een leefbaar loon moeten betalen aan iedere werknemer; en
  • Het verzoek moet worden ingediend vóór 30 November 2018.

Comment Stream