Georges Louis Leclerc de Buffon
[žorž-lui leklér de byfon]

Život:

Georges Louis Leclerc de Buffon :Francouzský matematik, přírodovědec a osvícenský spisovatel autor.Narodil se v městečku Montbard v Burgundsku.Byl nejstarsi z pěti dětí.Když mu bylo deset let.Panství Buffon, které šlechtickým přídomkem.Zároveň se rodina přestěhovala do Dijonu,se otec soudní radou.Georges-Louis vystudoval gymnázium v Dijonu a roku 1726. Proti vůli rodiny však odešel do Angers,učit matematiku a botaniku.Protože však zabil v souboji důstojníka, musel z univerzity odejít.Roku 1732 se odstěhoval do Paříže, kde bydlel u G.-F. Boulduca, královského lékárníka, člena Akademie a profesora chemie v Jardin des Plantes. Zabýval se hlavně matematikou a 1733.Zahradu podstatně rozšířil, doplnil o přírodovědecké muzeum a obklopil sevynikajícími přírodovědci i anatomy, takže se zahrada stala chloubou francouzského dvora, kam se vodily královské návštěvy. Seznámil se s Voltairem a byl přijat do Francouzské akademie.Roku 1739 dělil svůj čas mezi rodným Montbardem, kde psal, a Paříží, kde vedl zahradu důležité salóny.Buffon byl sice přesvědčený monarchista.Roku 1744 se stal pokladníkem Akademie věd a 1749.Roku 1753 byl pvýšen na hraběte de Buffon a 1776 mu Ludvík XVI.(Zemřel roku 1788, krátce před vypuknutím francouzské revoluce.)

Dílo:

Kromě řady pojednání o matematice, fyzice a zpracování dřeva.

Comment Stream