Průmyslová Revoluce


Období: 18.-19. století

Revoluce začala ve Velké Británii pote přešla do Evropy a do Severní Ameriky

Začala textilním průmyslem- Prodávala se laciná bavlna

Zásadně se změnilo:

  • Změdělství
  • Výroba
  • Těžba
  • Doprava

Ve výrobě došlo k přechodu z manufaktur k tovární strojní velkovýrobě.

Vyrábělo se za pomoci nových zdrojů energie (především uhlí)

Různé vynálezy:

  • 1763- látací člunek (John Kay)
  • 1764- spřádací stroj (James Hargreaves)
  • 1769- předpřádací stroj (Richard Arwright)
  • 1779- stroj na spřádání jemné příze (Samuel Cropton)
  • 1785- mechanický tkalcovský stav (Edmunt Cartwright)
  • 1785- dovršen vývoj parního stroje (James Watt)

Zdroje:

Simona Růžičková