EOO

En presentation av EOO Sweden AB för RxEye

Digitala verktyg för klinisk användning

EOO är ett innovationsbolag som utvecklar en egen plattform för stroke-rehabilitering, med upphandlade produkter för habilitering av språkstörning och lösningar för annan stroke-terapi under utveckling.

EOO Speech & Language Therapy är tillgängligt för landsting att köpa i Skandinavien och kommer att under Q2 2014 lanseras i Storbritannien. Videon nedan ger en djupare inblick i hur vår plattform fungerar och för vem den löser problem.

Digital hälsa tillsammans med partners

Under 2013 har EOO haft förmånen att i form av konsult bidra till innovation inom digital hälsa tillsammans med stiftelsen Selfcare Academy och Blekinge Kompetenscentrum. Tillsammans med ScA har detta utmynnat i ett mätverktyg - MediApp - för medicin-följsamhet riktat mot Parkinson-patienter, i forskningssyfte.

I samråd med Blekinge Landsting och via intimt samarbete med dess Kompetenscentrum och patienter knutna dit har vi tagit fram ett redskap för mätning av upplevt välbefinnande. Sprunget från vår egen molntjänst, EOO Cloud, har vi för terapeuter och handledare tagit fram verktyget Sånt Är Livet.

EOO xLabs & connected hardware

Övertygade som vi är om att mätning av individers hälsotillstånd är nyckeln till både förebyggande vård och framgångsrik rehabilitering, så investerar vi tid och energi i att utforska hur smart hårdvara + cloud + appar kan addera värde i befintliga och nya vårdprocesser. Detta har lett oss till att utforska smarta medicinlådor med syfte att möjliggöra bättre och friktionsfri kvantifiering av medicin-följsamhet. Läs mer om Adherence Design, och få en snabb inblick genom videon nedan:

Värdegrund & vision

EOO grundades av två Hyper Island studenter med det uttalade målet att genom disruptiv innovation skapa värde där den behövs som mest - hälsosektorn och vården. Vår övergripande och långsiktiga vision är att skapa en svit av verktyg som involverar molntjänster, appar och hårdvara för användning inom hela spektrat av stroke-vård. I samklang med detta mål arbetar vi med partners som konsulter för att finansiera vårt innovationsarbete, men också för att bygga det nätverk inom digital hälsa som är nödvändigt för att ge skalbarhet till vår plattform.

Samarbete med RxEye

Vi är ett litet startup med visionen att växa via ett starkt nätverk av besläktade och etablerade företag, och därför är vi lockade av den potentiella möjligheten att bidra med vår kompetens inom User Experience och Customer Activity Design till den plattform som RxEye besitter. Vi vill bidra till kvalificerade sammanhang där innovation inom hälsa sker, och därför ser vi med spänning fram emot chansen att träffa representanter från RxEye.

Vilka vi är

Sebastian Sjöberg, Co-Founder & CEO. Socialantropolog & Hyper Island alumni.

Alex Ma, Co-Founder & CTO. Problemlösare & Hyper Island alumni.


www.eoosweden.com

www.twitter.com/eoosweden

www.youtube.com/eoosweden

www.eoosweden.tumblr.com

www.instagram.com/eoosweden