זיהום אוויר בתל-אביב יפו

?מהו זיהום אוויר

זיהום אוויר - שם כולל למצב שבו לאוויר נוספים חומרים כימיים וביולוגיים שאינם נכללים בהרכבו הטבעי, או שכמותו של מרכיב הנכלל בהרכבו הטבעי עולה יתר על המידה. המילה "זיהום" משקפת את העובדה שחומרים אלה מזיקים, במידה זו או אחרת, לחי ולצומח

בתל-אביב יפו

האוויר בתל-אביב-יפו אינו נקי, ונעשים מאמצים להקטין את הזיהום. זיהום האוויר נובע משתי סיבות עיקריות – האחת, שקשה יותר לטפל בה, היא העשן הנפלט מכלי-הרכב הרבים הנוסעים בעיר, מדי    יום מגיעות למרכז תל-אביב-יפו למעלה מ-600 אלף מכוניות, נוסף על כך נוסעים ברחבי תל-אביב יפו כ-3000 אוטבוסים בכל יום, ואליהם יש להוסיף גם משאיות ומוניות

הבעיה האחרת,  – היא תחנות הכוח ואזורי התעשייה ,אחד מהבעיות הגדולות בתחום זה היא העשן הנפלט מתחנת הכוח רידינג

ההשפעות על בריאות בני האדם

.שיעול גירוי ומחלות נשימה-  נגרמים מגזוזי המכוניות ושרפות

.גירוי בריאות העיניים ופגיעה בדרכי הנשימה-  נגרמים משריפת דלק

.סחרחורות בחילה וכאבי ראש- נגרמים משריפה לא מושלמת של דלק

פתרונות

תחנות ניטור

.תחנות המודדות את רמת הזיהום באוויר במקומות שונים ובזמנים שונים ובזיהוי המקורות המזהמים

עידוד תחבורה ציבורית

שיפור התחבורה הציבורית והעלאת כמות הנוסעים מוריד באופן משמעותי את כמות הנוסעים והמכוניות הנכנסות לעיר- כלומר , זיהום האוויר ירד בצורה ניכרת

צמצום מספר המכוניות הנכנסות לעיר

דוגמה:  איסור כניסה למכוניות פרטיות לאזורים מסוימים העיר, בשעות בהן יש עומס ורמת הזיהום גבוהה

הקטנת מספר כלי הרכב

העירייה מפתחת תכניות שונות להקטנת מספר כלי הרכב, ביניהם:  שכלול והרחבה של התחבורה הציבורית, בניית רכבת קלה וסלילת שבילים מיוחדים לרוכבי אופניים

עידוד אמצעי תעבורה לא ממונעים

.לדוגמה:  בניית שבילי אופניים - אופניים לא מזהמים ולא יוצרים עומס בתנועה

Comment Stream