Práce, výkon, energie

Práce - dělíme jí na mechanickou a manualní. Jednotkou práce je "joule"= j. Práci vypočítám tak že, vynásobíš sílu a dráhu. Vzorec pro výpočet je W= F . S.

Výkon - práce vykonaná za nějaký čas. Jednotka výkonu je " wat" = w. Výkon vypočítáš tak že, vydělíš waty a čas. Vzorec pro výpočet je P= w : t

Energie - dělíme jí na pohybovou a polohovou. Jednotkou energie je "joule"= j. Polohovou energii vypočítáš tak že,  vynásobíš hmotnost, výšku a gravitační konstantu. Vzorec pro výpočet je Ep = m. h . g. Pohybovou energii vypočítáš tak že, vynásobíš 1/2, hmotnost a rychlost na druhou. Vzoreček Ek = 1/2 m . v2

Comment Stream