Erazmus

,,Kto to teda je ten Erasmus? V prvom rade je to Erasmus Roterdamsky. Učenec, ktorý veľa cestoval a spoznával svet. V našom prípade to je výmenný program Európskej komisie a rozhodne jej najúspešnejší. Jednoducho ti platia za to, aby si študoval v zahraničí."

„Kto študuje na jednom mieste, ako keby čítal knihu stále na tej istej strane“ (Erasmus)

                                                    Čo to znamená v praxi?
Hovorí sa, že Erasmus znamená istý míľnik v štúdiu a živote študenta. Semester či dva strávené v zahraničí otvárajú nové pohľady a vytvárajú nezabudnuteľné priateľstvá a zážitky. Študenti sa po ukončení pobytu vrátia sebavedomejší, rozhľadenejší a za zmienku stoja aj vylepšené jazykové zručnosti. Pre samotným nástupom na študijný pobyt existuje možnosť zúčastniť sa aj tzv. Erasmus Intensive Language Course (EILC), kde počas 3-6 týždňov intenzívne študuješ jazyk krajiny, do ktorej prichádzaš. Jedná sa však o krajiny s menej rozšíreným jazykom (teda nie pre angličtinu a nemčinu), kde patrí napríklad aj Slovensko.


ČO JE PROGRAM ERASMUS?
Erasmus je vlajkovou loďou programu Európskej únie v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy zameraný na mobility a spoluprácu vo vysokoškolskom vzdelávaní v Európe.

Program je určený pre: študentov – štúdium a stáže v zahraničí;vysokoškolských pedagógov a zamestnancov z podnikov – výučba v zahraničí;vysokoškolských pracovníkov – školenia v zahraničí.

- V roku 2012 oslávil program Erasmus 25. výročie a do tej doby za ho zúčastnilo viac ako 3 milióny študentov.

                                                     ERASMUS PRE ŠTUDENTOV
Mobilita študentov - štúdium
-
Štúdium na vysokej škole v zahraničí pre študentov druhých a vyšších ročníkov
- Trvanie: 3 až 12 mesiacov
-
Úplné uznanie študijného programu po splnení požiadaviek stanovených v zmluve o štúdiu
- Bez poplatkov za školné na hostiteľskej vysokej škole
- Grant: Výška grantu závisí od dĺžky pobytu a navštívenej krajiny.

Mobilita študentov – stáž
-
Pracovná stáž študentov v hostiteľskom podniku alebo inej organizácii
- Trvanie: 3 až 12 mesiacov
-
Úplné uznanie po splnení požiadaviek stanovených v pracovnom pláne stáže
- Organizuje vysielajúca vysoká škola alebo konzorcium inštitúcií a ďalších organizácií
- Grant: Výška grantu závisí od dĺžky pobytu a navštívenej krajiny.

Môj názor:
Počas programu sa študenti zdokonaľujú v cudzom jazyku. Spoznávajú nových ľudí a hlavne spoznávajú výučbu na univerzitách. Študenti sa naučia žiť sami, budú si sebaistejší a budú dôverovať sami sebe. Po skončení budú mať znalosť v cudzom jazyku a budú sa vedieť o seba postarať aj sami bez toho aby boli na niekom alebo niečom závislí.

zdroje:
http://web.saaic.sk/llp/sk/_main.cfm?obsah=m_uvodn...
http://www.paneurouni.com/sk/fakulty/fakulta-prava...
http://www.mladiinfo.sk/18/03/2012/erasmus-nie-je-...
http://en.wikipedia.org/wiki/Erasmus_Programme

Comment Stream

2 years ago
0

So much better than before :*