#euneostraining support in English

Discover more informations about #euneostraining . Support for all our  Erasus Plus Courses organized in Spain (Costa del Sol ) , France (Reunion Island),  Liverpool(UK), Finland, Helsinki,Estonia,Tallinn,     http://www.euneos.eu/courses-2015-2016

ERASMUS+ KA1 - Massive open online Help Desk: (MOO-HD) by Euneos:
PRE-REGISTER NOW and get all the Help Desk services! It is easy. Send email to courses@euneos.eu SEE: http://www.euneos.eu/courses-2015-2016 We will give Massive Open Online Help Desk support to schools and teachers who pre-register for one or more Euneos courses.Help Desk support:
Overview of courses in school year 2015-2016: http://www.euneos.eu/courses-2015-2016

Please fill in our online preregistration form.
Preregistration means that you show interest in Euneos courses, but it is not a final registration and there are no obligations after grant approval.
Link to online preregistration form:
https://www.surveymonkey.com/s/2015preregistration
We will offer support for filling in the Erasmus+ KA1 application form to schools / teachers who made preregistration.
We will also offer online support by organising video conferences in January and February.


Deadline for sending application form to your national agency is 4 March 2015.
Application forms can be downloaded from the website of your national agency.

Kind regards on behalf of Euneos team
-------------------------
1. Interactive video conferences with applicants (With YOU!) Dates and times will be sent to pre-registrants first.
2. Kind of “pre-filled” application form to be ADAPTED BY SCHOOLS into their own settings, and context. It will be PARTLY pre-filled but main part should consist on own content of European Development Plan, pedagogical aims and goals…and own needs of each individual school. We can only give general advices, latest information and good examples based on our expertise.              3. We are online. The main Facebook help forum is: https://www.facebook.com/groups/Tap.Swipe.Pinch.Course/ JOIN NOW!
If you use Google Plus we invite to join our closed Google Plus Community  https://plus.google.com/communities/112342371200382315192 . Also follow on twitter https://twitter.com/euneosmedia and follow #euneostraining hastag .
Latest info will be first available in this FB- group.
4. Facebook chat opportunity
5. Personal Skype contacts available
***************************
More instructions:
PRE-REGISTRATION FOR ERASMUS+ KEY ACTION 1. COURSES 2015 -2016.You want to apply for an Erasmus + grant for one or more Euneos courses?
Send email to courses@euneos.eu
- You will get more detailed info about courses and all our help in application phase
- You will get a link for pre-registration form of our courses
- FILL IN ONLINE FORM
- You don't need to give names of participating teachers yet. That will be done later in the final registration form AFTER approval of your ERASMUS+ Key Action 1. grant.
- After preregistration you will receive by mail a document with good support for filling in the application form and the dates of our online support video conferences.
- For overview of our planned courses and sessions see:
http://www.euneos.eu/courses-2015-2016- NOTE: you don't need to preregister for a specific date/session yet. YOU CAN DECIDE AFTER APPROVAL OF YOUR GRANT WHICH SESSIONS YOU PREFER (dates, venues).- WE ARE FLEXIBLE AND TRASPERENT: if there will be too many participants for a session, we will organise extra sessions. If there are too few for some sessions, we will put 2 sessions together. We want to listen to schools and teachers. All our trainers have their background also as teachers, as trainers in universities etc.- We will know the final number of participants only after results of the national agencies about the approval of the grants. (in June-August 2015).COURSE COSTS:
- NOTE: The fee for 7 days courses is 650 euro per participant. It means for a 7 days course 490 euro for course fee (tuition and materials) and 160 euro organisation costs. (NOTE that your school will get 7x70 euro = 490 euro Erasmus+ grant for course fee.) Your school will also receive 300 euro organisation costs per participating teacher.- If a school sends 5 or more participants to Euneos courses, there will be a DISCOUNT of 10%
- e.g. the bill of Euneos will be then 490 course fee and 95 organisation costs (=585 euro per participant).
(Note one exception: The price for the 5 days “Best practice Benchmarking” -course from Sunday afternoon to Thursday evening is 500 per participant (350 course fee + 150 organisation costs).
- Euneos will provide information on accommodation and about all the arrangements, of each course.WE ORGANISE COURSES IN DIFFERENT COUNTRIES AND COURSE VENUES:
- La Réunion, Reunion Island, oversees department of France, in cooperation with Académie La Réunion,
- Spain, Costa del Sol, near Malaga,
- Portugal near Porto,
- UK in Liverpool,
- Finland, Helsinki/Vantaa,
- Estonia, Tallinn,

#euneostraining suport în Limba Română

Erasmus Plus Ka1 - Euneos oferă o Asistenţă Online Masivă şi Deschisă . Realizaţi Acum o pre-înregistrare trimiţând un email la courses@euenos.eu şi obţineţi toată asistenţa de care aveţi nevoie pentru a participa la Cursurile Erasmus Plus pe care le organizăm http://www.euneos.eu/courses-2015-2016
Vom oferi o Asistenţă Online Masivă şi Deschisă pentru toate şcolile şi profesorii care au realizat mai întâi o prealabilă înregistrare pentru unul sau mai multe Cursuri Erasmus Plus organizate de Euneos.
Asistenţa din partea Euneos constă în :
1.Video-Conferinţe Interactive gratuite cu toţi aplicanţii ( cu dumneavoastră! ) Data şi ora acestora vor fi trimise mai întîi celor care au realizat o înregistrare prealabilă
2.Un fel de aplicaţie ,, completată “ care trebuie Adaptată de Şcoli la nevoille şi contextul propriu . Va fi o aplicaţie parţială, dar partea cea mai importantă ar trebui să conţină conţinutul propriu al Planului European de Dezvoltare, scopurile şi obiectivele pedagogice ... şi necesităţile proprii ale fiecărei şcoli în parte. Putem da doar sfaturi generale, cele mai recente informaţii şi exemple de bune practici bazate pe experienţa noastră.
3.Suntem,de asemenea, şi online https://tackk.com/euneosmedia . Principalul Forum de Ajutor este pe Facebook https://www.facebook.com/groups/Tap.Swipe.Pinch.Course/ şi dacă utilizaţi Google Plus vă invităm şi pe comunitatea închisă care tocmai a fost creată pe Google Plushttps://plus.google.com/communities/112342371200382315192 ALĂTURAŢI-VĂ ACUM! De asemenea ne puteţi urmări şi pe Twitter https://twitter.com/euneosmedia şi utilizăm pentru toate cursurile hastagul #euneostraining
4. Oportunitate de a vorbi pe chatul Facebook
5. Contactele personale Skype sunt disponibile de asemenea
Noi organizăm cursuri în ţări diferite ţări cu locaţii de curs foarte attractive http://www.euneos.eu/courses-2015-2016
- Spania, Costa del Sol lîngă Malaga . Exemplu http://educuration.wikispaces.com/Main+Page
- Franţa La Réunion, Reunion Island, în colaborare cu Académie La Réunion, Franţa
- Portugalia lângă Poto
- Anglia, Liverpool
- Finlanda, Helsinki/Vantaa,
- Estonia, Tallinn,

Mai multe instrucțiuni:
PRE-ÎNREGISTRAREA PENTRU ERASMUS + acțiune-cheie 1. CURSURI 2015 -2016.
Doreşti să aplici pentru un grant Erasmus în unul sau mai multe cursuri organizate de Euneos ?
Trimite un email la courses@euneos.eu
- Vei primi informatii mai detaliate despre cursuri şi vom oferi tot ajutorul nostru în faza de aplicaţie
- Vei primi un link pentru formular de pre-înregistrare la cursurile noastre
- Completati formularul ONLINE
- Nu trebuie încă să daţi numele profesori participanţi . Acest lucru se va face mai târziu în formularul de înregistrare finală după aprobarea Grantului ERASMUS Plus, KA 1 .
- După pre-înregistrare veți primi prin email un document cu suportul potrivit pentru completarea formularului de aplicaţie şi datele la care vom organiya Video-Conferinţele pentru a vă putea ajuta
- Pentru o privire de ansamblu asupra cursurilor noastre planificate si sesiuni http://www.euneos.eu/courses-2015-2016
- NOTĂ: nu aveţi nevoie să realizaţi pre-înregistrarea pentru o anumită dată / sesiune încă. Puteti decide după aprobarea GRANTULUI CARE SESIUNI LE PREFERAŢI (datele, locuri de desfăşurare).
- Suntem FLEXIBILI și TRASPERENŢI: dacă vor fi prea mulţi participanţi pentru o sesiune, vom organiza sesiuni suplimentare. Dacă există prea puțini pentru unele sesiuni, vom pune 2 sesiuni împreună. Vrem să ascultăm Şcolile şi profesorii. Toţi trainerii nostri sunt de asemenea profesori, unii formatori în universităţi, etc.
- Vom ști numărul final de participanţi doar după rezultatele Agenţiilor Naţionale cu privire la aprobarea GRANTURILOR (în iunie-august 2015).
COSTURI CURS:
- NOTA: Taxa de cursuri de 7 zile este de 650 euro pe participant. Aceasta înseamnă pentru șapte zile curs 490 euro pentru taxa de curs (predarea şi materialele), precum şi 160 de euro, costurile de organizare . (NOTĂ şcoala ta va primi 7x70 euro = 490 euro Grant Erasmus pentru taxa de curs.) şcoala ta va primi, de asemenea, 300 de euro costurile de organizare pe cadru didactic participant.
- În cazul în care o şcoală trimite 5 sau mai mulţi participanţi la cursurile Euneos, va exista o reducere de 10%
- De exemplu factura Euneos va fi apoi 490 euro taxa de curs şi 95 de euro costuri de organizare (= 585 euro pe participant).
(Notăm o singură excepţie: Preţul pentru 5 zile “Best practice Benchmarking” -cursul de Duminică după-amiază până Joi seara este de 500 per participant (costuri 350 taxa de curs + 150 organizare).

- Euneos va furniza informaţii cu privire la cazare si va face toate toate aranjamentele, la fiecare curs.