CO VÍME O POHYBU

FYZIKA: Září - Listopad

Ahoj,

dnes vám napíšu, co jsme se naučili  za tři měsíce.

Začali jsme skládáním různých vlaštovek a taky jejich návodu.

Poté jsme pohybem a klidem, jak je rozeznáme od sebe: pes je v pohybu vzhledem k zemi nebo led je v klidu vzhledem k bruslím.

Pak následovali druhy pohybů: pohyb nerovnoměrný -zastavuje a zatáčí, pohyb rovnoměrný: nebrzdí ani nezpomaluje, atd.

Poté jsme brali dráhu a rychlost: délka trajektorie je dráha nebo dráha je trajektorie času, s= dráha, v= rychlost, t= čas a různé operace s těmito vzorci.

Pohyb a klid tělesa: ruka je vzhledem k papíru v pohybu, brusle je vzhledem k noze v klidu, atd.

Naučili jsme se taky převádět: 1 m/s = 3,6 km/h a když chceme převést z km/h na m/s musíme dělit a naopak krátit.

Operace, výpočty, převody a testy následovali hned v zápětí, také jsme testovali jestli nepřekročíme danou rychlost.

Také jsme počítali podle jízdních řádů a pracovali na počítačích s mapou a také jsme pracovali s grafy závislosti dráhy na čase.

Doufám, že se vám můj tackk líbil.