Olla või mitte olla...

Horizon Report K12 versus uus-ludiidid

Horizon Report K12 tutvustab lähiaastate tehnoloogiad õppetöös. See avaldati aastal 2010 Uue Meedia Konsortsiumi(New Media Consortium) poolt. Aruandes analüüsitakse, millised õpetamise, õppimise ja loovusõppe tehnoloogiad tõusevad esile järgmistel aastatel. Samuti käsitletakse raportis keskseid väljakutseid ja trende hariduse valdkonnas.

Raportis öeldakse, et lähitulevikus ehk ühe aasta jooksul(2011) on märksõnadeks pilveraalindus ja koostöö keskkonnad.

2-3 aasta jooksul(2012-2013) muutuvad tähtsaks mängudel põhinev õppetegevus ja mobiiltelefonid.

4-5 aasta pärast(2014-2015) lisandub liitreaalsus - GPS+video+asjade tuvastus. Ja painduvad ekraanid.

Võtmetrend - tehnoloogia on suurel määral vahend õpilaste toetamiseks õppetöös. Tegemist on kommunikatsiooni ja sotsialiseerumise meetodiga, mis ümbritseb õpilasi igal pool ning on nende elu iseenesestmõistetav osa.Uus-ludiidid arvavad, et teaduse ja tehnoloogia kasutamine avaldab ühiskonnale halba moraalset ja sotsiaalset mõju. Nad on kindlad, et tehnoloogia vähendab inimlikku potensiaali.

Uus-ludiidid eelistavad tagasipöördumist looduse poole ja elamist väiksemates ja naturaalsetes kogukondades (näit. amišid).

Comment Stream