látka a těleso

Látky: Plynné,pevné,kapalné

látka: to z čeho se skládá těleso

těleso: vše kolem nás

plynné: zemní plyn,vodík

pevné: diamant,železo

kapalné: voda, limonáda, ropa

vlastnosti látek: vzhled, barva, skupenství

Comment Stream