Dykkerdrengen ny slutning

hans far kommer i fængsel og får 3 år på grund af han slog anders.

og så kommer Anders over og bor ved farmor xD

Comment Stream