Michael Faraday

Michael Faraday se narodil 22. září roku 1791, zemřel 25. srpna 1867.Michael Faraday se narodil v jižním Londýně v nepříliš dobře situované rodině kováře Faradaye jako jedno z 10 dětí. Začal pracovat u knihaře a tak se dostal k řadě knih. Ve 20 letech docházel na přednášky do vědecké společnosti a posléze se zde stal asistentem v oboru chemie. Jeho snaha však vždy narážela na nedostatek vlastních financí, a podle toho s ním bylo také jednáno.OBJEVIL: chloridy uhlíku, benzen a zavedl dodnes používaný systém oxidačních čísel. Pro fyziku a chemii bylo velmi přínosné také objevení zákonů elektrolýzy a prosazování nových pojmů jako ion, anoda, katoda a elektroda, zavedených Williamem Whewellem.

Včera večer chystalo se pršet,
a tak jsem si zašel na pár faradů.
Kapacita hned mi začala sršet,
jiskérkami elektrických nápadů.

Faradayova klec

Comment Stream