Naam: Deni van dijk

Klas: M001o

afrondingsopdracht 1

1. de woonbegeleiding
2. de activiteiten begeleiding.

________________________________________________________________________

1. De woonbegeleiding

Steeds meer mensen met een verstandelijke beperking hebben behoefte aan begeleid zelfstandig wonen. Bij deze manier van wonen kunnen de cliënten zo onafhankelijk mogelijk leven.Voor mensen met een verstandelijke beperking, die redelijk zelfstandig zijn, kan een kleinschalige woonvoorziening de ideale manier van wonen zijn. Er zijn appartementen waar men alleen of met meer mensen kan wonen of (geschakelde) eengezinswoningen. Cello is een grote instelling die u dat kan bieden.

Elke woonvorm is voorzien van groepsbegeleiders die de bewoners op de nodige manier(en) bijstaan. elke woonvorm wonen mensen met verschillende hulpvragen. Bij begeleid wonen wil niet zeggen dat er 24/7 iemand bij je is. Dat ligt aan jou beperking. Er is ook een mogelijkheid, dat er een planning word gemaakt met de cliënt en ook word door besproken. Hij/zij kan dan de dag zoveel mogelijk zelf doorbrengen. Zodra er hulp nodig is kunnen zij bellen. Zodra zij met hun beperking minder zelfstandig kunnen zijn. Krijgen zij 24/7 hulp van een begeleider. Zij die wonen dan ook meestal met meerdere bewoners. Hieronder ziet u een link Customize your button label here klik daar op dan komt u op de site waar ik mijn informatie vandaan heb gehaald.

2. De activiteitenbegeleiding

Net als iedereen willen mensen met een verstandelijke handicap zelf bepalen wat ze overdag doen. De instelling zal samen met de client de juiste leer-, werk- of dagbestedingsplek zoeken.
Het aanbod is gevarieerd en meestal voorhanden in de regio.

Een aantal cliënten werken in kleine groepjes in bijvoorbeeld een winkel, op een boerderij, in de industrie of in een theater. Voor wie dat wil, wordt een baan in het bedrijfsleven gezocht.
Anderen vragen belevingsgerichte dagbesteding.
Vaak is die gericht op het prikkelen van de zintuigen, zoals voelen of ruiken.

Ook op het gebied van creatieve dagbesteding zijn er veel mogelijkheden. Voor elke vorm van dagbesteding geldt dat vooraf goed wordt onderzocht wat de behoefte van de cliënt is en wat hij of zij wil bereiken en tot wat de cliënt mogelijk is.

Daar wordt dan een persoonlijk plan voor opgesteld en traject voor afgesproken. Regelmatig wordt besproken of alles nog volgens plan verloopt of dat er bijstelling nodig is. De omschrijving van de dagactiviteiten is aangegeven door deze te groeperen op de aard en het accent ervan. Dagactiviteiten met het accent op;

hieronder ziet u een link Customize your button label here. Klik daarop dan komt u op de site waar ik mijn informatie vandaan heb.

Comment Stream

3 years ago
0

Het is duidelijk dat je er twee punten in hebt verwerkt, het ziet er ook leuk uit met het filmpje en het is een duidelijke lay-out

3 years ago
0

Het is een leuk idee die foto's aan het begin. het is duidelijk en goede informatie. Het filmpje past er goed bij

3 years ago
0

Je filmpje past goed bij de tekst, en alles staat duidelijk en goed vermeld. Het ontwerp van je Tackk pagina ziet er netjes uit. Ook de foto's in het begin heb ik nog niet bij anderen gezien, You go Deens