Částice

Ahoj , jmenuji se Maty a teď zaštrachám v hlavě abych vám řekl co jsme se o fyzice učili o částicích  

Atomy mají jádro a obal. V obalu se nacházejí elektrony a v jádře jsou protony a neutrony. Elektrony mají záporný náboj. Protony mají kladný náboj.Neutrony mají neutrální náboj.

Molekuly jsou 2 a více částic Částice se pohybují

Prvek je složen z atomů např . O=kyslík, FE=železo

Sloučenina-je složena z atomů různých prvků např. H2o=voda, CO2=oxid uhličitý.

Lonty: záporný iont,kladný iont.

Síly mezi částicemi

Pomáhají nám: při natírání zdi,odstraňování částic praním,psaní na papír nebo tabuli

Škodí nám: přitahování špíny na triko,kalhoty,atd.....,vsáknutí do zdi,zalepené ruce (od lepidla)

Vzlínání ( pokus ve třídě )

Připravili jsme si kapesník ten jsme připevnili k židli a kapesník jsme namočili asi 1 centimetr do misky s vodou a pozorovali jsme jak voda vystoupala až nahoru.

BROWNŮV POHYB

Brownův pohyb říká že se částice mezi sebou pohybují zjistilo se to tak že vysypal piliny do vody a piliny se hýbali to samé se dá i v jiné tekutině.

Comment Stream