Částice shrnutí

Milí čtenáři teď si vyčtete něco o částicých co sme se dodnes učili

Částice - atomy a ionty

Částice atomu - proton,neutron a elektron

Proton - kladný el. Náboj

Neutron - nemá el. Náboj

Atom -  v obalu je elektron

             -  v jádře jsou protony a neutrony

Kdy nám částice pomáhají
Když voda jde nahoru tak jde do půdy a umožňuje
rostlinám růst a tomuto jevu se říká vzlínání.

Kdy nám částice škodí

Když je vlhko v domě a dělá se tam plíseň.

Vzlínání (pokus)
Když pověsíme na provázek kapesník a namočíme ho
asi 1cm a necháme ho ve vodě tak po nějaký době
bude celý mokrý.