Energie, práce, výkon- shrnutí

Fyzika- Martin Vlkovič

Energie- potřebuje zdroj. Lidé: jídlo a pití, Stroje: Benzín, naftu...

Dělí se na: 1) polohovou

                     2) pohybovou

Vzoreček polohové energie: Ep= m.g.h

Vzoreček pohybové energie: Ek= 1 polovina m . v na druhou

Práce- dělí se na mechanickou a manuální

Manuální- práce konána člověkem

Mechanická- práce konána strojem

Značka- J (Joule)

Vzoreček pro mechanickou práci: W= F.s

Vzoreček pro manuální: Wp= W:t

Výkon- vykonávat práci za nějaký čas

Značka- W

Vzoreček: P= W:t