זיהום האוויר בת"א

הבעיה

זיהום אוויר - שם כולל למצב שבו לאוויר נוספים חומרים כימיים וביולוגיים שאינם נכללים בהרכבו הטבעי, או שכמותו של מרכיב הנכלל בהרכבו הטבעי עולה יתר על המידה. המילה "זיהום" משקפת את העובדה שחומרים אלה מזיקים, במידה זו או אחרת, לחי ולצומח.

האוויר בתל-אביב-יפו אינו נקי, ונעשים מאמצים להקטין את הזיהום. זיהום האוויר נובע משתי סיבות עיקריות – האחת, שקשה יותר לטפל בה, היא העשן הנפלט מכלי-הרכב הרבים הנוסעים בעיר, מדי יום מגיעות למרכז תל-אביב-יפו למעלה

מ-600 אלף מכוניות! נוסף על כך נוסעים ברחבי תל-אביב-יפו כ-3,000 אוטובוסים בכל יום, ואליהם יש להוסיף גם משאיות ומוניות.

והאחרת, שהטיפול בה פשוט יותר – היא העשן הנפלט מתחנת הכוח רדינג.

Comment Stream