Living Water Village

presentatie van Anne-Joëlle Vergeer.
tackk van Aletta Schep

zee hebben 300 hectaren land in de jungle gekocht. ze zijn enorm bouwproject begonnen, om onderdak te geven aan 1000 verwaarloosde kinderen, scholen voor 2000 kinderen van basisonderwijs tot hoger onderwijs, accommodatie voor medewerkers en docenten, een trainingscentrum, een Praise-en Worship centrum, een polikliniek, een ziekenhuis, een Bijbelschool, een bakkerij, een administratiegebouw, een crèche voor de kleinsten, radio station en naai-atelier.

Kinderen die vanuit verafgelegen jungledorpen in Living Waters Village aankomen, hebben meestal geen benul van hoe ze tanden moeten poetsen, hoe ze een WC gebruiken, hoe ze zich gedragen moeten in een groep. Al deze dingen wordt hun aangeleerd in het Training Center, waar ze opgevangen worden in een warm nest.

Behalve dat de kinderen goed te verzorging krijgen, krijgen ze onderwijs en krijgen ze ook geestelijke training. We begeleiden deze jonge mensen zo, dat ze naar hun dorpen terug kunnen keren, om ook in onbereikbare hulpverlening aan hun eigen bevolking te brengen.

het is opgericht door Ronny & Kay Heyboer

Comment Stream