Looduskivimüüri ladumine

Rasmus-Raul Vendland LE14

Müüritöödest üldiselt: Müüritööd on kuni tänaseni jäänud käsitsitööks. Seetõttu on selle protsessi ratsionaliseerimine suure tähtsusega. Müüritist tehakse looduslikest või tehiskividest (keraamilistest, silikaat-, betoon- jt. kividest). Müüritise tugevus saadakse kivide õige paigutusega müüris. Kivid laotakse ridadena, nendevahelised vuugid täidetakse mördiga. Tellismüüritise vuukide normaalpaksus on 10 ... 1 mm. Müüritise kivid peavad asetsema risti neile mõjuvate jõududega. Naaberkihtide püstvuugid ei tohi kokku langeda, s.o. peab kinni pidama vuukide seotisest.

Müüritise liigid ja seotised

Kivimüüritis koosneb mördile laotud kividest, mille mõõted ja kuju võivad olla väga mitmesugused. Tehniliste tingimustega on mördikihi paksused määratud järgmiselt: 1) tellismüüritises: horisontaalvuukide keskmine paksus korruse kõrguse ulatuses peaks olema 12 mm, vertikaalvuukide keskmine paksus – 10 mm; seejuures ei tohi olla üle 20 mm ja alla10 mm; vundamenti vuukide keskmine paksus võib olla 15 mm; 2) suurplokkmüüritises: vuukide keskmine paksus peab olema 12 mm; üksikute vuukide paksus ei tohi olla üle 20 mm ja olla 10 mm; vundamenti vuukide keskmine paksus võib olla 15 mm; 3) kergmüüritises: horisontaalvuukide paksus ühe korruse piirides peab olema keskmiselt 12 mm. Horisontaalvuugi paksus armeeritud mörtdiafragma kohal ei tohi ületada 15 mm, mineraalpuiste kohal 20 mm. Vertikaalvuukide keskmine paksus peab olema 10 mm, välja arvatud akendevahelistes seinaosades, kus see võib olla 15 mm

Looduskivid, millest võib müüri laduda

Eestis on tavaliselt kahte tüüpi looduskive, millest laotakse müüre ja need on paekivi ja graniit.

Milleks neid kasutatakse?

Looduskivimüüri ladumisest

Tuleb tuua suur kodus erinevaid looduskive, et nende vahel saaks valida, kui müüri ladumiseks läheb. Peab olema kindel plaan, millist müüri tahad laduda. Tuleb välja valida, kuhu soovid seda müüri laduda. Neid müüre saab laduda nii mördiga, kui ka ilma selleta. Ma olen ladunud tavaliselt ilma mördita. Ma olen ise varem seda ladunud, ma ladusin autole parkimiskoha piirdeks selle aia. Peaks olema eelven pinnase ettevalmistus, kuhu müür peaks kerkima. Pinnas peaks olema pinnase tihendajafa ära tihendatud, et müür ära ei vajuks. Müüri alla võiks panna mingi niiskus kinldast materjalist riide kile, et niiskus ja temperatuut ei hakkaks müüri hiljemalt lõhkuma.

Varustus müüri ladumisek

Kindlasti peaks ladujal olema hästi voodertatud kindad, et mitte käsi lõhkuda, kui kivi peaks käe peale kukkuma. Oleks vaja kivilõikurit, et kive natukene lõigata, et need müüri paremini sobiksid, kuluksid ära ka veel haamer ja meisel. Pinnasetihendaja kuluks ka ära.

Kasutatud materjalid

Looduskividest laotakse tänapäeval peamiselt iluaedades mingeid aedasi ja millegi ümbritsemiseks, mis peaks kaunis jääma. Kunagi laoti looduskivist palju rohkem, kindlused ja müürid on tehtud looduskividest. Eestis on ka neid säilnud. Mina tean Rakvere kindlust ja muud kindlused veel ehk, aga neid ei ole ma külastanud.

Comment Stream