Vyprávěná pohádka fyzikem
Ondřejem Koštialikem

Dědeček se rozhodl zasadit řepu. Řepa rostla a rostla až byla převeliká. Na podzim chtěl dědeček řepu sklidit. Vzal motyku a za pomoci pákového efektu chtěl dostat řepu z půdy ven.  Při kopání však vyvinul příliš velkou sílu a motyku zlomil. Nezbylo nic jiného než řepu vytáhnout jiným způsobem a tak se rozhodl řepu vytáhnout. Táhl, táhl, ale síla, kterou vyvinul byla příliš malá na to aby překonala třecí odpor vzniklý mezi hlínou a řepou. Zavolal tedy na pomoc babičku. Táhli, táhli, ale opět síla, kterou společně vyvinuli byla příliš malá na vytažení řepy. Zavolali na pomoc silnou vnučku. Táhli, táhli, vyvinutá síla byla však opět nedostatečná. Zavolali na pomoc pejska. Táhli, táhli, vyvinutá síla byla sice větší avšak stále nedostatečná. Zavolali na pomoc kočičku. Táhli, táhli, vyvinutá síla byla opět o něco větší avšak stále nepostačovala k vytažení řepy. Zavolali na pomoc myšku. Táhli, táhli …. a řepu vytáhli. Ponaučení? Síla, nutná k vytažení velké řepy se rovná součtu sil dědečka, babičky, vnučky, pejska, kočičky a myšky. Nakonec si pro doplnění sil si dali řepu k obědu.

Comment Stream