הנוטריה מין פולש

נוטריה

הנוטריה: אורך גובה של הנוטריה היא 45 סנטימטרים ואורך זנבה הוא 30 ס"מ משקל ממוצא שלה הוא כ-4      קילוגרמים. הנוטריה במשך הריונה כ-130 יום ובכל הריון שלה נולדים לה בין ארבע לשמונה ילדים.הנוטריה אוכלת לרוב מצמח המים ומצמחי גדות. הנוטריה באה מאמריקה הדרומים ונפוצה באמריקה הצפוניתףאירוםה וישראל. גופה של הנוטריה מתאים לשחייה,עיניה ,אוזניה ונחריה מחוץ למים וכל שאר גופה נמצא בתוך המים,זנבה דומה לזנב של חולדה. כדי שהנוטריה תוכל להתקיים היא זקוקה למקווה מים ולמזון צמחים הגדלים במים או על גדת המים, חלק גדול מהפעילות שלה מתרחשה בלילה. הנוטריה מזיקה לסביבה בכך שהיא:חופרת מחילות בגדת המים וגורמת נזק רב לבריכות גידול של דגים ובנוסף כאשר גדלה וסית הנוטריות נגרם נזק רב לגידולי הירקות.

Comment Stream