FC-SprintĀ² review

Een Sprint Review wordt gehouden aan het einde van de Sprint om het Increment te inspecteren en indien nodig de Product Backlog aan te passen. Gedurende de Sprint Review bekijken het Scrum Team en de belanghebbenden samen wat er bereikt is gedurende de Sprint. Op basis hiervan en op basis van veranderingen in de Product Backlog, werken de aanwezigen samen aan de volgende stappen die genomen kunnen worden om waarde te optimaliseren. Dit is een informele bijeenkomst, geen statusmeeting, en de presentatie van het Increment heeft als doel feedback te verzamelen en samenwerking te bevorderen.

bron: www.scrum.nl

je voldoet aan de volgende eisen:

(maximaal 7 minuten)

1. je begrijpt wat een review inhoudt en kunt dit uitleggen

2. je vertelt:

- welke opdracht je (na)maakt/wat je de afgelopen sprintperiode hebt gedaan

- bij welke opdrachten je bent vastgelopen en waarom/wat waren je vervolgstappen

- waar je staat als je kijkt naar A&C gedrag. vertel dit in je eigen woorden aan de hand van voorbeelden uit je praktijk (geen opsomming a.d.h.v. de infographic)

- over je ontwikkeling als programmeur

3. je laat zien:

- een deel van je script en op welk gedeelte je het meest trots bent

- wat je grote opdracht is en hoe ver je daarmee bent

- waar je tegenaan liep en welke actie je daarop hebt ondernomen

- welke vervolgstappen er nodig zijn om je product te verbeteren

4. je vraagt van je collega's:

- feedback op je product(en)

- advies en/of hulp

- samenwerking

Je beoordeelt de presentaties van je collega's op bovenstaande punten.