FYZIKA

POHYP TĚLESA

Tento půl rok jsme se učili o pohybu tělesa.

Na začátku jsme se učili o trajektorie což křivka, která kopíruje pohyb tělesa. Po tom to jsme probírali druhy pohybu.

Když jsme do probrali druhy pohybu přesunuli jsme se k vypočítávání dráhy, rychlosti a času. V celku to bylo jednoduché. Ale potom jsme to začali používat v praxi. Na jízdních řádech a orientovat se v jízdních řádech to mi moc nešlo. Ale zvládla jsem to.

Jakmile jsme toto do probrali, tak jsme se přesunuli k něčemu náročnějšímu jako jsou grafy. Z orientovat se v grafu to bylo  docela obtížné, ale dá se to zvládnout. V grafech jsme se učili také počítat rychlost jedoucí ho nebo zastavujícího vlaku. Na grafu je znázorněna dráha a čas podle těchto údajů už hravě zvládnete vypočítat rychlost. Také jsme se ještě učili graf kreslit a rozpoznat kdy se pohybuje a kdy ne