Pohádka o veliké řepě

Fyzik. převyprávě

Síla:                             Žil jeden dědek a babka, kteří se nazývali F1 a F2.Jednou síla zasadila

F1 - Dědek                 na zahrádku řepu. Když řepa vyrostla a dozrála, síla F1 k ní šla a  

F2 - Babka                 pokusila se  jí vytáhnout, síla F1 spadla na zem. Síla F1 tedy poprosila

F3 -  Vnučka              sílu F2,a když zatáhli ,taky se svalili. Tak tedy zavolali na pomoc sílu

F4 - Pes                      F3,ale řepu se jim také nepodařilo vytáhnout. Tak si na pomoc

F5 - Kočka                 zavolali sílu F4. Ale také řepu nevytáhli. Pak si tedy zavolali sílu

F6 - Myš                    F5. Ale pořád neměly tak velkou sílu, aby řepu vytáhli. Když přišla

                                   F6, všichni se pevně drželi, a zabrali co nejvíce , nejednou řepa

                                   udělala rup a všichni se svalili na zem, protože měli sílu tak

                                   tak velikou a řepu vytáhli.