Afrondingsopdracht 1, mensen met een beperking.

Punt 7, wetten en regelgevingen voor de gehandicaptenzorg.

 • Punt 7:
 • Regelgeving en wetten voor de zorg van mensen met een (verstandelijke) beperking.
 • Ik heb bij dit punt gekozen voor de wetten en regelgevingen die gelden voor en in een zorgboerderij, omdat ik veel van zorgboerderijen heb gehoord en het mij een super goed iets lijkt voor mensen met een beperking. Ik heb dit opgezocht en het leek mij leuk om het hier over te doen. Dus vandaar heb ik deze gekozen. Een zorgboerderij is geen vrijblijvende opvangplek voor hulpbehoevenden. Aan alle kanten gelden wetten en regels, ook voor heel kleinschalige zorgboerderijen: de Arbowet, de Wet op de Ruimtelijke Ordening, gemeentelijke bestemmingsplannen, regels over juridische bedrijfsvormen … En hoe zit het met de verzekeringen voor aansprakelijkheid en rechtsbijstand?
 • Onderneming of stichting
  Zorgboerderijen zijn in de regel zelfstandige ondernemingen, die moeten worden aangemeld bij de Kamer van Koophandel (KvK). Een zelfstandige zorgboerderij kan een eenmanszaak zijn, of een maatschap of vennootschap. De KvK (www.kvk.nl) kan adviseren welke bedrijfsvorm het beste bij de boerderij en bij de zorgboer(en) past. Soms brengen boerenbedrijven hun zorgtak onder in een stichting. Ook kleine zorgboerderijtjes kunnen hiertoe besluiten. Een stichting moet verder een bestuur hebben dat mede bepaalt wat er op de boerderij gebeurt. De zorgboer verliest dus een deel van zijn zeggenschap. Ook worden aankopen van de stichting (denk aan de bouw van een nieuwe stal) eigendom van de stichting – en dus niet van de zorgboer.
 • Wet op de Ruimtelijke Ordening
  Kan elke hobbydierhouder zomaar op zijn boerderij in het buitengebied een zorgboerderij beginnen? Nee. De Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO) bepaalt wat er buiten de bebouwde kom mag komen en wat niet. De provincies geven hiervoor een globale richtlijn, de gemeentes een meer specifieke invulling: het gemeentelijk bestemmingsplan. De zorgboerderij moet dus passen binnen zo’n bestemmingsplan. Vaak is het nogal onduidelijk of dat zo is of niet, en is het afhankelijk van overleg met de gemeente of er toestemming wordt gegeven. Geplande verbouwingen en renovaties, doelgroepen van de zorgboerderij, gekozen type begeleiding (dagopvang, woonvoorziening), de ligging van de boerderij en het verwachte extra verkeer kunnen daarbij een rol spelen.
 • Arbo-verplichtingen
  Alle werkgevers, dus ook de kleine zorgboer, zijn verantwoordelijk voor goede arbeidsomstandigheden op hun bedrijf. Dat staat in de Arbowet. Ieder bedrijf moet daarom de risico’s voor gezondheid en welzijn in kaart brengen (of laten brengen). Dat gebeurt aan de hand van een Risico- Inventarisatie en Evaluatie (RI&E). Daarn staan de risico's van zaken als werken met gereedschappen, omgang met dieren, klimmen op de hooizolder, gevaar voor brand en ongevallen, (dier)ziekteoverdracht, etc. Ook heel kleine zorgboerderijen, waar alleen of bijna alleen de zorgboer zelf werkzaam is, zijn verplicht tot een RI&E.
 • Inspectie voor de Gezondheidszorg
  Iedere zorgverlener – en dus ook de zorgboerderij – hoort goede en veilige zorg en begeleiding te bieden. De zorgboerderij kan hierop gecontroleerd worden door de Inspectie voor de Gezondheidszorg
 • De bovenste benoemde kopjes, zijn de meest belangrijke die gelden voor een zorgboerderij. Maar als je dit allemaal gehad hebt, dan komen er natuurlijk nog een hele hoop verzekeringen bij. Zoals:
 • Aansprakelijkheidsverzekering:
 • De aansprakelijkheidsverzekering voor agrarische bedrijven dekt de particuliere aansprakelijkheid én de bedrijfsaansprakelijkheid. Ook de werkgeversaansprakelijkheid is hiermee meestal gedekt, al is het verstandig om hier vooraf goed naar te informeren bij de verzekeraar.
 • Rechtsbijstandverzekering:
 • Een particuliere rechtsbijstandsverzekering is niet voldoende om geschillen tussen een zorgboerderij aan de ene kant en zorginstellingen of individuele deelnemers aan de andere kant op te lossen. Een bedrijfsrechtsbijstandverzekering is daarvoor noodzakelijk. In veel gevallen zullen kleinschalige zorgboeren zo’n (dure) verzekering niet afsluiten, maar zij kunnen dan dus ook geen beroep doen op rechtsbijstand als er niet wordt voldaan aan financiële of contractuele verplichtingen.
 • Overige verzekeringen:De schade die deelnemers aan de boerderij veroorzaken is vrijwel onverzekerbaar. Bij een riskante doelgroep is het slim vooraf bij een verzekeringsadviseur na te gaan in hoeverre dit risico toch te verzekeren is. Bij de start van een zorgboerderij wordt meestal het een en ander geïnvesteerd in de boerderij, het erf en de (bij)gebouwen. Bij kleine zorgboeren verandert ook het gebruik van erf en gebouwen (van woon- naar werkfunctie). Meestal is dan een uitbreiding van de opstal- en de brandverzekering een must.

Ik heb nog een leuk filmpje opgezocht over een zorgboerderij, en wat het nu precies in houdt wat een werkbegeleider op een zorgboerderij inhoud.

http://www.youtube.com/watch?v=om9o3qcs0_A

Comment Stream