Istanbul

Jediné mesto ktoré leží na dvoch kontinentoch. V minulosti to bola len malá osada, ktorá bola založená starými Grékmi ešte pred narodením Krista nazvaná Byzantion. Jeho história pokračuje až pri rozdeľovaní Rímskej ríše roku 395 . Keď sa ríša rozdelila Byzantion sa premenoval na Nový Rím a stal sa hlavným mestom Výchdorímskej ríše. Mesto bolo prebudované na veľkú metropolu a následne premenované podľa Konštantína Konštatinopol. Vzniklo tu nové pravoslávne náboženstvo a s ním bola aj vybudovaná Hagia Sophia vtedy najväčšia stavba svojho druhu. Byzantská ríša ktorá sa tu usadila sa začala veľmi rýchlo rozrastať. No po čase začala chabnúť a ešte k tomu bola počas. križiackej výpravy vyplienená (o tejto výprave si môžte prečítať viac tu). No slabosti  Konštantinopolu využili Turci, ktorí ho začali roku 1453 dobývať a neskôr ho aj definitívne dobili. Konštantiniopol bol premenovaný na Istanbul a stal sa hlavným mestom Osmanskej ríše o ktorej si viac môžete prečítať tu.  Turci začali rozsievať po Európe doposiaľ neznámy Islam. To sa ukazuje aj na architektúre mesta v podobe veľa mešít. Ba dokonca aj Hagia Sofia bola prebudovaná na mešitu. Od dobitia sa v histórii mesta neudialo veľa zvratov až na márne pokusy Ruska získať toto mesto. Počas 1.svetovej vojny sa ale na Istanbul šťastie neusmievalo pretože sa pridalo na "zlú" stranu a vojnu prehralo. Tým pádom mesto padlo do rúk Anglicku a Francúzsku. Tieto mocnosti urobili z dobytého územia jeden štát. No Istanbul si neudržal post hlavného mesta, ktoré bolo postavené hlbšie do vnútrozemia. Neskôr bolo mesto zmodernizované a prestavané, aby sa v ňom zlepšil život . Boli vybudované mosty, ktoré prepojili oba brehy rieky Bospor a tým sa zavŕšila doterajšia história mesta.

Geografický pohľad

Z hľadiska Geografie je Istanbul jedinečné mesto. Je totiž jediné mesto, ktoré leží na dvoch kontinentoch a to Európy a Ázie. Istambul leží na sever od Marmarského mora a na juh od Čierneho mora. Oba konce mesta oddeľuje úžina nazývaná Bospor.

Istanbul z pohľadu cestovného

Istambul býva pre turistov veľmi žiadaný. Je tam veľa rôznych mešít aj najväčší chrám dávnych časov Hagia Sofia a iné atraktívne pamiatky. No na cestu sa kvôli občasným nepokojom vydajú len niektorí turisti. Doprava je  všemožná od autobusov až po plavbu okolo celého mesta, ale treba si dávať pozor na vreckových zlodejov, ktorých počet neustále rastie. No aj napriek takýmto menším nebezpečenstvám, ktoré nás môžu aj tak postihnúť na veľa iných miestach je Istambul stále populárny. O tom sa môžte presvedčiť na tejto alebo tejto stránke.

Radovan Blaha

Zdroje