Westward Group climate change - Stotte miljoet eller amerikanske militaere

Sa, det virker som den storste fare - den storste vold - som noen av oss face er inneholdt i vare angrep pa vare miljo. Dagens barn og generasjoner til a folge dem face mareritt av knapphet, sykdom, masse slagvolum, sosiale kaos, og krig, pa grunn av var monstre av forbruk og forurensing.


Ironisk nok, en av institusjoner i USA samfunn som comprehends katastrofene som veven er det amerikanske militaere.


I de siste arene, Pentagon har utgitt flere rapporter som viser at den storste trusselen mot USA nasjonale sikkerhet er bergensavisen og potensielle miljokatastrofer. Rapportene viser bekymring om hvordan tvert, sultkatastrofer og naturkatastrofer kan fore til at konflikter forer til "mat og vannmangel, sykdommer, konflikter over flyktninger og ressurser og odeleggelse av naturkatastrofer i regioner over hele kloden."


rapportene ikke bekrefter at den amerikanske militaere har beslaglegges nar enorme ressurser, i form av penger og vitenskapelige "vet hvordan," som er meget nodvendig for bruk i a lose vare global krise. Disse ressursene er stadig rettet mot a utvikle flere vapen og kjemper mer wars.


Hva er mer, den amerikanske militaere, med mer enn 7.000 baser, installasjoner, og andre fasiliteter, over hele verden, er en av de mest egregious forurenser skal pa planet, og er verdens storste forbruker av fossilt brensel.

Comment Stream