Fyzika-Vysvěltlení probraného učiva

Tereza Zoulíková

1.pohyb a klid:rozdíl mezi nimi závisí na ÚHLU POHLEDU

2.Dráha,Rychlost:vypočítáme pomocí vzorců(s=v.t,v=s:t,t=v:t)

3.Dráha rovnoměrného pohybu : vypočte pomocí vzorce s=v.t

4.Běh a povolená rychlost:Dělali jsme pokus kdy jsme vypočítaly pomocí vzorce v=s:t jestli jsme uběhly povolenou rychlost auta v obci

5.Co se vyčte z vlakového jízdního řádu : odkud kam jel.kilometry zastávek od sebe,jak dlouho jedeš.

6.Vyčtení z grfu:vyčíst z grafu se dá:ojaký pohyb se jedná,rychlost,čas

Comment Stream