אל-ציצית לבנה

Comment Stream

3 years ago
0

לא מילאת אחר הוראות המשימה, לא רשמת מידע על היצור מהיכן הוא הגיע לאיזה נזקים הוא גורם, מהן דרכי ההתמודדות

3 years ago
0

גלית בויאנשו