Třicetiletá Válka

Chramosta VIII.A

Třicetiletá válka trvala od roku 1618 až 1648. Jedny z hlavních příčin války byly spory mezi katolíky a protestanty, Habsburský chtíč rozšířit území a hospodářské důvody.

Válečné strany byly:

Protestantská unie = Švédsko, Dánsko, Nizozemí  

Katolická legie = Habsburgové

Bylo pět fází války. První bylo České stavovské povstaní, poté následovala Faldská válka, pak se připojili dánové a začala Válka Dánská, poté se švédové cítily ohroženi a připojili také a začala Válka Švédska, francouzové přijeli na pomoc a začala Válka Švédsko-Francouzká. Švédové jsou potomci Vikingů tak asi nikoho nepřekvapilo že nejvíce spustošily naší zemi. Tké si odvezli uměleckou sbírku RudolfaII do muzea ve Stokholmu. Třiceti letá válka se zapsala i na erb Prahy, přibyla obrněná ruka s mečem. Třicetiletá válka zdecimovala většinu vesnického obyvatelstva, němněli co jíst proto že měli zníčenou úrodu a také kvůli tomu přicházeli o peníze. Jejich chatrče byli buďto vyhořelé nebo neobyvatelné.

Třicetiletá válka mně naučila jak se vedl boj v 17. století a jak byla krutá a její následky.

Co mě bavilo, bavilo mě téměř vše.

Myslím že jsem látku zvládal téměř bez problémů.

co nového jste se dozvěděli ?

Comment Stream