HDR

Pavel Budina

Cílem fotografie HDR (High Dynamic Range) je získat snímky s větším jasovým rozsahem jdoucím nad rámec jasového rozsahu, který lze získat jedinou expozicí.

Používá se ve fotografii, počítačové grafice a zpracování obrazu.

Protože je dynamický rozsah lidského oka mnohem větší než dynamický rozsah digitálního obrazového snímače, je výhodou snímků HDR pro fotografa, že může zachytit scény s velkými expozičními rozdíly mezi světly a stíny na jediném snímku.

FALEŠNÉ HDR

Falešné HDR pracuje pouze s jednou reálnou fotografií. Pravé HDR se od toho liší tím, že máme 3 reálné fotografie stejného místa. Jednu s normální expozicí, jednu přeexponovanou (pro vykreslení míst které jsou na normální fotografii tmavé) a jednu podexponovanou (pro vykreslení míst na normální fotografii přepálených nebo nevýrazných, např. obloha).

CO BUDEME POTŘEBOVAT?

Při pořizování zdrojových snímků pro fotografii HDR budete potřebovat stativ, abyste zachovali totožný záběr na všech snímcích. Expoziční bracketing může být nápomocný při snížení rizika náhodného pohnutí fotoaparátem při pořizování dalšího snímku série a použití dálkového ovládání rovněž zamezí náhodnému roztřesení fotoaparátu.

Pořizování snímků ve formátu NEF nebo NRW (RAW) pomůže dosáhnout nejlepších výsledků.

PROGRAMY PRO HDR

Photomatix

Adobe Photoshop

Corel Paint Shop Pro

Zoner Photo Studio

Luminance HDR

HDR Efex Pro

Fusion


Stativ a RAW

Stativ - pro kvalitní HDR nutností. I jen mírně „hýbnuté“ snímky jsou po složení poznatelné a tvorba HDR z jediného záběru tzv. batch processingem není nejlepší, nepoužívat.

U většiny HDR fotografií stačí i tři snímky. Pouze v případě extrémního rozsahu jasů použijete pěti expozic a jen zcela výjimečně to může být více. Počet použitých expozic souvisí s dynamickým rozsahem snímače fotoaparátu. Větší počet snímků zaručuje sice obecně lepší výsledek, ale zpracování pak pochopitelně trvá znatelně déle.

Druhou možností je přímo v modulu pro konverzi RAW dat aktivovat položky HDR – světla a HDR – stíny. Obě funkce umožňují vytáhnout světla a stíny na snímku tak, abyste dostali plně prokreslenou fotografii.

ZDROJE:

High Dynamic Range. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2014-03-05]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/High_Dynamic_Range

Co je HDR? [online]. 2014 [cit. 2014-06-18]. Dostupné z: https://nikoneurope-cz.custhelp.com/app/answers/d...

Objevte kouzlo HDR fotografie [online]. 2007 [cit. 2014-06-18]. Dostupné z: http://www.zive.cz/clanky/objevte-kouzlo-hdr-foto...

Comment Stream