העצמה אנושית יוצרת העצמה חינוכית

עובדי הוראה ועמיתים נכבדים שלום וברכה

לתקשורת מיטבית בין הגורמים השותפים במסגרת החינוכית השלכות על רווחת התלמיד, על המוטיבציה שלו ללמידה ועל הישגיו הלימודיים. לתקשורת זו השלכות על האקלים החינוכי כמו כן, השלכות על תחושת המסוגלות המקצועית של גורמים אלה וכן על תפיסת המסוגלות בקרב התלמידים.

ואם מדברים על תחושת המסוגלות אז אי אפשר שלא לדבר על הרווחה הנפשית, אשר מתייחסת לשני מרכיבים בסיסים: תחושה עצמית של הפרט על עצמו ורמת התפקוד שלו

ישנם מספר מרכיבים אשר מושפעים ממידת הרווחה הנפשית אשר יחווה אותה הבן אדם ועיקרם: הנעה פנימית לפעולה, אוטונומיה, אנרגיה, אקטיביות, מסוגלות, התמדה, יוזמה, יכולת בחירה, גמישות, יצירתיות, תפיסת עולם חיובית ואופטימיזם, מציאת משמעות, יכולת ליצור קשרים בין-אישיים, מעורבות חברתית, מנהיגות.

אומנם ברווחה הנפשית מדובר במאפיינים ברמת הפרט אך יש להם השפעה על מערכת היחסים לבין הסביבה שאליה הוא שייך באם זו סביבת עבודה או סביבת החיים הכללית

בפסג"ה טמרה מאמינים שככול שמשקיעים במורה כך הוא ישקיע בתלמיד החלטנו שהשנה נתחיל בהעצמת נושא הרווחה הנפשית בקרב עובדי ההוראה על ידי קורסים שמתקיימים בפסג"ה וקורסים שמתקיימים בבתי הספר, קורסים אשר עיקר הלמידה בהם מתבססת על נושא ההעצמה, דיאלוג אפקטיבי, למידת עמיתים והגדרת הסמכות המורית. הלמידה בהם למידה סדנאית שבה המורה פעיל ויוזם והכי חשוב למידה שדרכה הוא מקבל כלים של חוסן נפשי ודרכי התמודדות עם מצבים\סביבות שתורמות להתהוות הרגשות השליליות בקרבם ואשר עלולות להשפיע לרעה על רמת המסוגלות שלהם לתפקוד מיטבי .

קריאה מהנה ומעניינת.

בכבוד רב, צוות מרכז פסג"ה טמרה