MS Windows

  • Microsoft- je to amercká akciová společnost
  • Bill Gates- je spoluzakladatelem a předsedou společnosti Microsoft.


  • Windows 3.1- označení pro sérii grafických uživatelských rozhraní firmy Microsoft
  • Windows 2000- Microsoft uvedl Windows 2000 na trh jako nejbezpečnější verzi své doby.
  • Windows 98- je operační systém vydaný společností Microsoft
  • Počátky Windows- zakladatelé Gates a Allen, v průběhu dalších let používá Windows skoro každý.

Programy do Microsoftu- Windows 1.0- první

                                           -Windows 2.0 - víc oken větší rychlost

                                           -Windows 3.0 - získání grafiky

                                           - Windows 95

                                            - Windows 98

                                             - Windows 2000

                                             - Windows Me

Comment Stream