Hovoriaci stroj
FONOGRAF

,,Práve som vykonal pokus s membránou (diafragmou), ktorá mala plastickú špičku  a keď som ju podržal na parafínovom papieri rýchlo sa hýbala. Hlasové vibrácie sú pekne vrúbkované a bez pochyby budem v budúcnosti schopný uložiť  a výborne automaticky reprodukovať ľudský hlas".

Thomas Alva Edison, z poznámok z 18 Júla 1877

Thomas Alva Edison ohlásil vynález fonografu - zariadenia pre nahrávanie a prehrávanie zvuku - 21. novembra 1877 a demonštroval ho prvýkrát 29. novembra 1877. Prvým záznamom bola detská riekanka Mary mala malé jahniatko, ktorú recitoval a následne si ju dal prehrať. V auguste 1877, Edison zhotovil zhruba náčrt fonografu z ktorého jeho mechanik John Kreusi skonštruoval prototyp. Pokiaľ bolo zariadenie krútené rukou nahrávalo a opakovalo zvuk z valcového povrchu pokrytého alobalom.

V stredoeurópskej etnomuzikológii začal fonograf používať Béla Vikár v r. 1896. Na Slovensku ako prvý použil fonograf Karol Anton Medvecký. Svoju prvú nahrávku na fonograf uskutočnil v priebehu mesiacov jún - august r. 1901 v Detve.

Medveckého zaujala v Detve miestna kultúra. Oslovil F. R. Osvalda, ktorý bol slovenský kultúrny pracovník, vydavateľ, cirkevný hodnostár a v rokoch 1919-1926 predsedom Muzeálnej slovenskej spoločnosti. F. R. Osvald, 10. 6. 1901 spolu s A. Kmeťom zakúpili fonograf od B. Vikára. Koncom mesiaca Medvecký už realizoval svoje prvé výskumy. V roku 1905 vydal prvú monografiu Detva, v ktorej je 70 zápisov melódií a 300 textov ľudových piesní. Zápisy vytvoril podľa nahrávok z fonografu.

V ďalších rokoch sa stal fonograf neoddeliteľnou súčasťou výskumov etnomuzikológov. K hudobnofolklórnemu bádaniu na Slovensku v 1. polovici 20. storočia výrazne prispeli zberatelia ľudových piesní Béla Bártok, Leoš Janáček, Karol Plicka a iní.

Leoš Janáček použil fonograf ako tretí v poradí po K. Medveckom. Svoj záujem o slovenskú ľudovú pieseň prejavil už v r. 1899 kedy zapisoval prvé ukážky hry na gajdy od slovenského gajdoša zo Bzinských kopaníc. Nahrávky na fonografický valec uskutočnil až na svojich výskumoch ľudovej piesne na Považí a Kysuciach, ktoré realizoval aj so svojimi žiakmi F. Bartošom, F. Kyselkovou a H. Bímom.

Comment Stream