Co jsme se učily

Fyzika

Fyzika je pro mně nový předmět celkem mi de a baví mě.Zatim jsme se učily tělesa.Tělesa dělíme na pevná kapalná a plynná.Např těleso lyže se skládá s látek: dřevo,plast,kov.Vlastnosti látek pevných pružnost pryž,tvárnost keramická hlína,tvrdost diamant.Vlastnosti látek kapalných tvar,vodorovná hladina,tekuté.Vlastnosti látek plynných stlačitelnost,tekutost.Filip Čermák,

Comment Stream