ENERGIE, PRÁCE, VÝKON

Lukáš Chramosta

co to je energie ?

Energie je schopnost vykonávat práci. Jestli že na tělesu vykonáváme práci nebo těleso koná práci, pak toto těleso vykonává nebo ztrácí energii. Energie existuje v mnoha různých formách a může se transformovat z jedné formy do druhé, jako třeba kinetická (dole) a polohová (nahoře).

Kinetická Energie - její velikost záleží na hmotnosti a rychlosti tělesa, je-li těleso v klidu má nulovou kinetickou energii.  Polovina hmotnosti krát výška na druhou

Potencionální Energie - Energie tělesa daná jeho polohou v silovém poli. V tělese byla nahromaděna konáním práce při jeho přemisťování do této polohy. Jsou tři druhy potencionální energie které jsou závislé na působící síle. Hmotnost krát gravitační konstanta (10) krát výška.

Práce

ve fyzikálním smyslu to je působení síly na těleso

velikost práce souvisí se změnami energie

podle druhu síly se rozdělují různé druhy práce

Výkon

Výkon definujeme jako práci vykonanou za jednotku času

jednotka = Watt                       1hp (koňská síla) = 736 W

Vykonaná práce děleno časem za který byla vykonána

Hmotnost krát gravitační konstanta (10) krát výška děleno časem  

Comment Stream