Kroměřížský sněm

22.11.1848 - 7.3.1849

Arcibiskupský zámek v Kroměříži

- zasedání ústavodárného říšského sněmu habsburské monarchie v Kroměříži

- sněm byl oficiálně zahájen 22. 7. 1848 ve Vídni

-kvůli sílícímu revolučnímu hnutí ve Vídni bylo zasedání sněmu 7. 10. 1848 přerušeno

-zasedání bylo znovu zahájeno 22. 11. v arcibiskupském zámku v Kroměříži

-tvořili jej volení zástupci jednotlivých zemí habsburské říše s výjimkou Uher a severní Itálie

-sněm měl vyrobit ústavu která by nahradila (Pillersdorfovu) ústavu, oktrojovanou císařským patentem 22. 4. 1848

-oktrojovat znamená vnucovat nebo vnutit bez schválení zákonodárným sborem

Sněmovní sál v Arcibiskupském zámku v Kroměříži

- kroměřížský sněm probíhal již pod vlivem potlačení vídeňské revoluce a triumfů habsburských vojsk v Uhrách a v Itálii

-kroměřížský sněm  též značně ovlivňován císařským dvorem, sídlícím tehdy v Olomouci

-císař František Josef I. oktrojoval novou ústavu (datovanou 4.3.1849)

-císař František Josef I. dal v 7. 3. 1849 sněm rozehnat

-rozehnání proběhlo v klidu bez násilí a bojů

Comment Stream