אצת הקאולרפה טקסיפוליה

אצת  קאולרפה טקסיפוליה היא אצה אשר מתפשטת במהירות הכל מקום אשר אליו מגיעה. אצה זו התחילה להתפשט באזור הים התיכון ובוא חנקה את הצמחים האחרים והפרישה חומר רעיל שבגללו בעלי חיים בים התיכון לא היו מוכנים לאכול אותה. האצה מתפשטת במהירות רבה, בימות רבים ומסכנת את חיי הצמחים ובעלי החיים בים .

Comment Stream