ידיעות מנהיגים מקווננים

יום רביעי 8.7

שלנו tackk-התחלנו בלהראות את עבודות

והמשכנו עם להחליט האם זה תפקיד של מנהיגים מקווננים או לא

 ואז חזרנו למודל וכתבנו שאלות על אינטרנט בטוח

כתיבה: אורן לב

Comment Stream